Firma Gastromir vznikla v roku 1995. Od vzniku sa rozširovala. V súčasnosti prevádzkujeme dve veľkokapacitné kuchyne, ktoré spĺňajú požiadavky noriem Európskej únie pre kuchyne. V týchto prevádzkach sa stravujú najmä zamestnanci  a študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zabezpečujeme aj prípravu jedál na rozvoz - stravujeme podniky v Nitre a mimo mesta. Dopravu zabezpečujeme vozidlami schválenými Štátnym zdravotným ústavom. Firma spolupracuje s SOU Nitra a na pracoviskách prebieha odborná prax učňov v odbore kuchár - čašník pod vedením majstrov odborného výcviku. 

V budove Stapringu a.s. máme ďalšiu výdajňu stravy, ktorú prevádzkujeme vlastnými zamestnancami. Táto slúži najmä pre stravníkov z centra mesta.

V súčasnosti zamestnávame pracovníkov, ktorí sú rozdelení po jednotlivých prevádzkach. Pracovný kolektív sa skladá z rôznych vekových kategórií. Odborné skúsenosti a dlhoročná prax našich zamestnancov sú zárukou nami poskytovaných služieb.

Hlavým cieľom je pripravovať racionálnu a kvalitnú stravu. Snažíme sa prispôsobovať potrebám a požiadavkám stravníkov. Našou prioritou je pripraviť stravu podľa receptúr jedál pre spoločné stravovanie.

Textové pole: Kontakt
Tel./Fax:	+421 37 65 03 695, 	+421 37 65 27 521
E-mail:	gastromir@gastromir.sk

Vítame Vás na stránkach spoločnosti Gastromir

aktuálny týždeň budúci týždeň

pondelok utorok streda štvrtok  piatok

 

polievka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textové pole: O firme
Textové pole: Služby
Textové pole: Ponuka
Textové pole: Objednávky
Textové pole: Fotogaléria
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Referencie